piątek, 15 kwietnia 2011

Scenariusz I Komunii dla Ilford

I Komunia Święta – scenariusz Mszy Świętej Ilford – Waltham Cross 2011


1. Przed kościołem

- celebrans z asystą przychodzi do zgromadzonych dzieci i witając je kropi wodą święconą
- dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo.


W dniu pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga
Co złego było już nie pamiętaj,
Ojcze kochany i Mamo droga. -------------- M. ZEGANEK
Wznieście swe dłonie błogosławiące,
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy
By serca nasze były gorące,
By uciekały precz od nas grzechy.--------- M. DZIUBIŃSKI
Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,
Nigdy od Niego nie odstąpili
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni
W łasce, na co dzień bez grzechu żyli ---- W. POTERAJ

(wszystkie dzieci)
Mamo, kochana, Tato kochany!
Pobłogosławcie ten dzień nam dany!
Pobłogosławcie swe dziecko małe,
co dla Jezusa pragnie być całe!-------- WSZYSTKIE DZIECI RAZEM


Błogosławieństwo rodziców dla dzieci:
Ojciec: (kładąc ręce na głowę dziecka, powtarza za kapłanem)

Błogosławieństwo twego ojca niech ci towarzyszy
do ołtarza pańskiego i na całej drodze życia.

Matka: (kładąc ręce na głowę dziecka, powtarza za kapłanem)

Błogosławieństwo twej matki niech idzie z tobą,
Maryja nasza orędowniczka niech cię otoczy opieką,
a Bóg niech zawsze błogosławi.

Procesja do kościoła.

2. Obrzędy wstępne:
- znak krzyża

WIERSZ DZECI:

Uroczysty dzień zawitał,
Dzień od dawna upragniony.
Serca biją nam radośnie,
Jak świąteczne srebrne dzwony.---------------- M. SZYMCZAK

Bo dziś Jezus nas zaprasza,
Siebie nam za pokarm daje,
Bo w radości dusza nasza,
Nieba sięga promieniami. -------------------- L. BARTKOWSKA

Po raz pierwszy we Mszy św.
W pełni dziś uczestniczymy
I z Jezusem zmartwychwstałym,
Jak najmocniej się łączymy.---------------- M.DANG NAM

Przyrzekamy Ci, o Jezu,
Że będziemy jak najczęściej,
Gościć Ciebie w naszych sercach,
Bo Ty jesteś naszym szczęściem. ----------- L. BARTKOWSKA

Pobłogosław nas, o Chryste,
naszych ojców, nasze mamy.
Niech dla Ciebie serca czyste
Całe życie zachowamy. -------------------- M. SZYMCZAK


- prośba rodziców o udzielenie dzieciom pierwszej komunii św.

PANI SADOWSKA I PAN GRYCAN /CZYTAJĄC/

Ojciec:
Czcigodny Księże Proboszczu naszej parafii, Księże Sebastianie!
Wydawałoby się, że tak niedawno przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła prosząc dla nich o chrzest święty. Zobowiązaliśmy się wychowywać je w wierze katolickiej. To święte, Boże życie, które wówczas otrzymały staraliśmy się w nich podtrzymać i rozwijać. Sami - jak potrafiliśmy - mówiliśmy im o Bogu i dawaliśmy im przykład życia przenikniętego wiarą. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby jeszcze bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem.

Matka:
Dziś ze wzruszeniem stojąc przy nich – takich pięknych i radosnych – pragniemy , aby od dziś uczestniczyły w najgłębszych tajemnicach naszej wiary, aby mogły spotykać się z Jezusem w Komunii Świętej i jak najczęściej posilać się tym Chlebem, który daje życie wieczne.
Cieszymy się, że nasze dzieci po raz pierwszy spotykają się z Jezusem Eucharystycznym. Prosimy Was drodzy kapłani o szczególna modlitwę w intencji naszych dzieci i naszych rodzin.

Kapłan:
Moim szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię to więc z wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie mnie utwierdzić w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec:
Ufając łasce Bożej wierzymy, że nasze dzieci są dobrze przygotowane, a my swoim życiem i modlitwą pomożemy im wytrwać w dobrym.


Kapłan:
Bogu niech będą dzięki!


- chwała na wysokości Bogu


3. PIERWSZE CZYTANIE ---------- PANI ZEGANEK

4. PSALM RESPONSORYJNY---P.SZAŁEK-L.BARTKOWSKA-E.KWOLEK-D.GEMZA

6. EWANGELIA

- homilia

7. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.
Po homilii dziecko przedstawia prośbę o odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. w następujących słowach:

Kiedyś nasi Rodzice i Rodzice Chrzestni podczas naszego Chrztu przyrzekali Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie Mu służyć. Dzisiaj sami chcemy odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie św. Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy obecnych Kapłanów, Rodziców i wszystkich tu zgromadzonych.
O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą, naszego Anioła Stróża i świętych Patronów.
Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć, jak uczy Pan Jezus w Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i kiedyś chwalić Ciebie na wieki w niebie.

--------/CZYTAJĄC/ N. WASZYK


Zapalenie świec
Dzieci podchodzą do Paschału. Zapalają od niego świece i przekazują ogień innym dzieciom. W czasie zapalania świec dzieci śpiewają pieśń:

Po zapaleniu świec Kapłan mówi:
Drogie Dzieci.
Zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem w Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie św., a którą Wasi Rodzice i Chrzestni wyznali razem z Kościołem.

Pytam każdego z Was:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?
Odpowiadamy: wyrzekam się

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?
Odpowiadamy: wyrzekam się

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Odpowiadamy: wyrzekam się

A teraz wyznajcie wiarę:

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Odpowiadamy: wierzę

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syn Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Odpowiadamy: wierzę

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Odpowiadamy: wierzę

Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?
Odpowiadamy: przyrzekam

Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?
Odpowiadamy: przyrzekam

Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Odpowiadamy: Amen.8. Modlitwa Wiernych /NA PAMIĘĆ/1. Panie Jezu, nasze serca są pełne radości. Czekamy na spotkanie z Tobą teraz i przez całe swoje życie. Złącz nasze serca trwałą przyjaźnią i spraw, abyśmy wszyscy zebrani w Kościele kochali Cię tak jak Ty nas kochasz. Ciebie prosimy. ------- A. SADOWSKA

2. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ojca św. Benedykta XVI. Prosimy Cię daj mu zdrowie i błogosław we wszystkim co czyni dla dobra kościoła i całego świata. Ciebie prosimy. ------ D. BERNAŚ

3. Panie Jezu, wspomagaj siłą naszych kapłanów, księdza Proboszcza i księdza Sebastiana.. Otocz ich swoją opieką i błogosławieństwem, oraz życzliwością ludzi do których ich posyłasz. Ciebie prosimy.
--------- K. NAJDUK

4. Panie Jezu, spójrz na nasze drogie mamy, tatusiów, dziadków, babcie, chrzestnych, nauczycieli. Pomóż im by silni Tobą dawali nam przykład prawdziwej wiary, miłości i świętości, a wynagradzając ich trudy obdarz ich zdrowiem i otocz dalszą opieką. Ciebie prosimy.
------- M. MENKE

5. Panie Jezu, przeżywając własne szczęście prosimy Cię za wszystkie dzieci na świecie, aby tak jak my dzisiaj mogły przeżywać radość należenia do Ciebie i w Tobie odnalazły najlepszego Przyjaciela. Ciebie prosimy.
-------- D. WSZOŁEK

6. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Ciebie prosimy.
-------- A. SOBIECH


Komentarz:

Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach. Świeca, kwiaty, chleb, wino i woda niech będą wyrazem naszej miłości, wiary i wdzięczności za dar Eucharystii. W imieniu naszych rodziców składamy również dar dla naszego Kościoła, jako wyraz troski o piękno naszej świątyni. Jest nim baner dekoracyjny. Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością.
-------- /CZYTAJĄC / K. JAROSZEWSKI


9. Procesja z darami

KOMENTARZE CZYTAJĄ K. KŁOSOWSKA, J. HAJAOUI /SKRÓTY K.K i J.H/

Dobry Boże w Uroczystym Dniu Pierwszej Komunii Świętej przynosimy Ci szczególne dary: (K.K)

Świecę - niech ogień Ducha Świętego rozpala nasze serca miłością, byśmy odważnie głosili, że Jezus jest Panem. (K.K)

Kwiaty – znak, wdzięczności za dar Eucharystii, w której pełne uczestnictwo stanie się dzisiaj naszym udziałem (J.H)

Owoce – różne są owoce pracy rąk ludzkich. Dziś szczególnie prosimy o owoce, które daje Duch Święty: o miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (K.K)

Chleb – codzienny pokarm każdego z nas. Dopomóż Panie, aby nikt na świecie nie cierpiał głodu. (J.H)

Wino – owoc pracy rąk ludzkich, znak przyjaźni i radości. Przyjmij Panie naszą pracę
i nasze wysiłki podejmowane w Twoim imieniu. (K.K)

Woda – napój dający życie każdemu z nas, symbol życia Bożego otrzymanego na Chrzcie świętym. Panie spraw, by to życie wzrastało w nas i wydało owoc dobrych uczynków. (J.H)

Hostia - która stanie się prawdziwym Ciałem Pana Jezusa. Bóg ukochał nas tak bardzo, że daje Samego Siebie. (K.K)


DARY NIOSĄ: ŚWIECĘ - M.KOZŁOWSKI, KWIATY - K.KLIMEK, KOSZ - W.HORSTMAN, CHLEB - A.ŁOSICKI, WINO - K.ZIELNIEWSKA, WODA - D.SAWICKI, HOSTIA - K.CIEŚLIK


10. Obrzędy Komunii Świętej

Po słowach kapłana oto baranek wiersz Doroty Kozioł pt. ,,Moje małe serce”

Moje małe serce drży całe z radości,
Bo ciebie, o Jezu, będę w nim dziś gościć.
Już zaraz za chwilę, to wszystko się stanie
Moje serce oddam tobie na mieszkanie.---------- M. LISIAK

I wejdź w nie cicho jak Bóg mój żywy,
Choć w hostii ukryty lecz całkiem prawdziwy.
Nakarm mnie dziś, Jezu, tym chlebem wspaniałym
Nasyć głodną duszę i me serce małe. --------- K. SIDŁO


Pragniemy przyjąć Ciało i Krew Chrystusa
Pod postaciami chleba i wina.
Wtedy Jezus obdarzy nas życiem
I będziemy żyć na wieki. Amen -------------- WSZYSTKIE DZIECI


DZIĘKCZYNIENIE DZIECI
Podziękowanie p. Jezusowi

Klęczę przed Tobą Jezu kochany,
By Cię uwielbić w darze nam danym.
W tym chlebie białym, w którym stworzenie
Znajduje pokój, życie, istnienie ----------- Ł. DUSZYŃSKI

Dałeś nam siebie w Komunii cały,
A nasze serca drzwi otwierały,
Byś wszedł cichutko, dyskretnie wielce –
W malutkim chlebie, w wina kropelce.-------K. GAJOWCZYK

Kocham Cię Jezu – tak z wiarą powtarzam.
Kocham Cię Jezu – z Twą wolą się zgadzam.
Kocham Cię Jezu – moc złego kruszysz.
Kocham Cię Jezu i to z całej duszy.------- N. LIGOCKI

Wznieśmy swe ręce do Pana naszego,
Wznieśmy swe serca, uwielbiajmy Jego,
Śpiewajmy Panu hymn dziękczynienia
Za dar przeogromny naszego zbawienia.----- M. DANG NAM

Dzieci podchodzą do tabernakulum i składają serce wykonane z kwiatów.


PODZIĘKOWANIA DZIECI


Jezu nasz kochany, który jesteś w niebie,
dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:
naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,
byśmy się od Ciebie uczyli miłości, ---------D. BROŻYNA

byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili
i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,
byśmy szanowali człowieka drugiego.
A Ty swoją mocą uchroń nas ode złego.-------A. LEWONOWSKI

Naszych drogich księży obdarzaj łaskami
i Ducha Świętego siedmioma darami,
aby w Twej winnicy długo pracowali
i dorodny owoc swej pracy zebrali.---------P. MATYSIAK

Pobłogosław, Jezu, trud nauczycieli,
aby w nas nadzieję przyszłości widzieli,
aby światło wiedzy nam przekazywali
i Polskę jak matkę kochać nauczali.-------K. ZIELNIEWSKA

…………………………………………
Od pierwszej chwili gdy świat ujrzałem
Byliście przy mnie drodzy rodzice,
I w was najczulszą opiekę miałem,
Gdy pierwsze kroki w życiu składałem------M. TYBULCZUK

A dziś radosny taki szczęśliwy,
Z Jezusem w sercu stoję przed wami,
I chcę dziękować wam najserdeczniej,
Bo zawsze przez was byłem kochany.-------D. CICHOCKI

Dzięki poświęceniu mojej mamusi,
Dzięki ofiarności mego tatusia
Zawdzięczam dzisiaj to wielkie szczęście,
Że mogłam przyjąć Pana Jezusa.--------------A. MIŚKIEWICZ

Całuję dłonie Twoje z miłością,
Tatusiu drogi i mamo kochana,
Żeście włożyli tyle starania,
Byśmy do serca przyjęli Pana. ------- WSZYSTKIE DZIECI

Babciom i dziadziusiom dzięki też składamy,
Że w ten dzień szczęśliwy zechcieli być z nami.
Za skarb naszej wiary, za gorące serce,
Za codzienną troskę i strudzone ręce – Bóg zapłać!
---------E. CHOROSZKIEWICZ

Drodzy Rodzice Chrzestni!
Wy również macie udział w naszej radości.
Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego.
Pan Jezus wtedy pierwszy raz zagościł w naszej duszy.
Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił swoim Ciałem w Komunii
Świętej. Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście
razem z nami. Z całego serca – dziękujemy!
----------------M. GOSZ

Podziękowanie kapłanom przez Rodziców /CZYTAJĄC//P. KWOLEK - P. BARTKOWSKI/

Czcigodny Księże Proboszczu
Drogi Księże Sebastianie

(PANI KWOLEK)Dzisiejszy dzień Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci na zawsze zapisze się w naszych sercach. Nie byłoby jednak tej uroczystości, gdyby nie Wasze Kapłaństwo. Dziękujemy za to, że w imię Pana Jezusa odpuszczacie nam grzechy, rozdajecie Ciało Pańskie i umacniacie nas błogosławieństwem, byśmy nie ustali w drodze do nieba. W imieniu wszystkich Rodziców dzieci pierwszokomunijnych pragniemy podziękować Wam drodzy Księża: za Ofiarę Mszy św., za głoszenie Słowa Bożego, za pierwsze ich rozgrzeszenie, za nauki i wskazania, za codzienny przykład życia, za uśmiech, serce i nieustającą troskę o nasze rodziny, a przede wszystkim za dzisiejszą Eucharystię, modlitwę.. Za to wszystko, co dziś trudno wyliczyć, a jest dowodem Waszego ofiarnego wypełniania, powołania do służby Bogu i ludziom.
Niech Chrystus Pan Wam błogosławi, a Matka Boża, niech otoczy Was opieką i obdarzy potrzebnymi łaskami. Bóg zapłać.

(PAN BARTKOWSKI) Pragniemy również w imieniu rodziców i naszych dzieci serdecznie podziękować. Dyrekcji i wychowawcom z Polskiej Szkoły za waszą troskę o nie i wkład ciężkiej pracy edukacyjnej. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w pięknym przeżyciu dzisiejszej liturgii Mszy świętej. Dziękujemy ministrantom za waszą posługę oraz zespołowi za anielskie śpiewy, było cudownie. Wszystkim kochanym bliskim i znajomym za przybycie na dzisiejsze nasze święto i radowanie się razem z nami – serdecznie dziękujemy.


Prośba dzieci o poświęcenie chlebków:
Księże Proboszczu, prosimy, abyś pobłogosławił chlebki, które zaniesiemy do naszych domów, by dzielić się nimi i przedłużać świętowanie naszej uroczystości w gronie rodzinnym.
A Wy, kochani Rodzice, pomóżcie nam przeżywać tę radość ze spotkania z Jezusem – naszym Panem i Przyjacielem. Pokażcie nam jak świętować, by Jezus czuł się dobrze w naszych sercach.
----------------------------------- M. JAGIEŁŁO

11. Poświęcenie chlebów.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu. Pobłogosław ten chleb na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Cię wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

...............
RODZICE KWIATY WRĘCZAJĄ:
Ks.Proboszczowi - p.HORSTMAN
Ks.Sebastianowi - p. SAWICKA
DZIECI DAJA KWIATY:
Ks. Proboszczowi - M. PARZYSZ
Ks. Sebastianowi - P. JANKOWSKI
Nauczyciel 1 - D.BERNAŚ
Nauczyciel 2 - A. SADOWSKA
Nauczyciel 3 - E.KWOLEK
Nauczyciel 4 - D.GEMZA
Nauczyciel 5 - M.LISIAK

Zespół:
1. - M.MENKE
2. - M. SZYMCZAK
3. - W. MARSZAŁEK
4. - M. MRÓZ
5. - K. KLIMEK


UWAGA!!! DZIECI UCZĄ SIĘ TEKSTU NA PAMIĘĆ /JUZ OD DZISIAJ/ CHYBA ŻE JEST JASNO ZAZNACZONE, ŻE TEKST JEST CZYTANY.
NA PRÓBY W KOŚCIELE /ZACZNĄ SIĘ PO 3.05/ DZIECI PRZYCHODZĄ NAUCZONE TEKSTU NA PAMIĘĆ I UMIEJĄ JUŻ CZYTAĆ BEZBŁĘDNIE. PROSZĘ RODZICÓW O DOPILNOWANIE TEGO:-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz